Sub Silentio

Sub Silentio

Sub Silentio

(Przemilczenie)

Interaktywna instalacja stanowi formę eksperymentalnego instrumentu muzycznego angażującego odbiorcę jako współwykonawcę dzieła sztuki. Interakcja zaprojektowana jest w sposób uruchamiający nie tylko zmysł słuchu, ale również dotyku i wzroku. Mający postać spirali obiekt aktywowany jest dotykiem. Interakcja wyzwala pojedyncze głosy śpiewające sentencje pochodzące z różnych świętych ksiąg (w językach oryginalnych). Tytułowe przemilczenie dotyczy kulturowego wyparcia obecnych w tekstach wątków związanych ze skłonnością natury ludzkiej do przemocy. Zwielokrotniona interakcja pozwala komponować wielokulturowe i wieloetniczne chóry.

Na drewnianych płaszczyznach serpentyn, tworzących konstrukcję instrumentu, umieszczone zostaną specjalne cewki przekształcające całą drewnianą powierzchnię instalacji w obszary aktywne dźwiękowo. Dodatkowo instrument podatny będzie na haptyczną interakcję z odbiorcą: poprzez system czujników zamontowanych wewnątrz instalacji, widz dotykając kolejnych elementów instalacji, będzie mógł tworzyć i przekształcać warstwę muzyczną. W pracy nie będą wykorzystywane tradycyjne głośniki jako źródła emisji dźwięku, przestrzeniami emitującymi fale akustyczne będzie cała wewnętrzna powierzchnia instalacji. Tym samym obiekt tworzy sytuację, w której widz nie tylko przebywa wewnątrz instrumentu, ale też „dotyka” samego źródła powstawania dźwięku, na żywo go modulując.