Michał Krawczak

Michał Krawczak

projektant interakcji i doświadczenia, praktyk/teoretyk //

chętnie angażuje się w eksperymentalne działania transdyscyplinarne, projekty art&science, art&technology, doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i dyrektor programowy Humanities/Art/Technology Research Center, pomysłodawca Lab of Interaction na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.